Mihaela Rusu

Licențiată a Facultății de Drept-Universitatea București, masterand Drept financiar, bancar și al asigurărilor al Facultății de Drept-Universitatea Nicolae Titulescu, membru al Baroului București începând cu anul 2009, cu experiență profesională preponderent în materia dreptului civil și comercial, oferă servicii de avocatură specializate, adaptate nevoilor persoanelor fizice şi juridice.

Servicii

Insolvență

Insolvență

 • Consultanță, asistenţă şi reprezentare juridică în litigiile având ca obiect procedura insolvenței;
 • Cereri de deschidere a procedurii insolvenței;
 • Cereri de admitere la masa credală;
 • Cereri de repunere în termen;
 • Cereri de atragere a răspunderii administratorului, etc.
Detalii
Darea în plată

Darea în plată

 • Redactare notificari de plată;
 • Asistare în fața notarului public;
 • Consultanță, asistenţă şi reprezentare juridică în litigiile născute în baza legii dării în plată.
Detalii
Drept administrativ

Drept administrativ

 • Consultanță, asistenţă şi reprezentare juridică în litigiile de contencios administrativ;
 • Contestații împotriva actelor administrative;
 • Redactare contestații împotriva proceselor verbale de contravenție (plângeri împotriva proceselor verbale de contravenție Poliția Rutieră, Poliția Comunitară,etc.);
 • Redactare contestații împotriva actelor administrației publice locale sau organelor de control fiscal.
Detalii
Drept civil

Drept civil

 • Consultanță, asistenţă şi reprezentare juridică în litigiile civile;
 • Redactare, revizuire contracte civile;
 • Redactare cereri de executare silită şi reprezentarea clienţilor în faza de executare silită a hotărârilor judecătorești și a altor titluri executorii;
 • Tranzacţii judiciare și extrajudiciare.
Detalii
Drept societar

Drept societar

Redactarea actelor necesare în vederea înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a operațiunilor juridice, enumerate după cum urmează:

 • Majorare, reducere capital social;
 • Cesiune părţi sociale, acţiuni;
 • Cooptare, retragere, excludere asociaţi;
 • Modificarea obiectului de activitate (completare, extindere, reformulare, precizare domeniu şi activitate principală, schimbarea domeniului şi activităţii principale);
 • Înfiinţarea, desfiinţarea de sedii secundare care nu au statut de sucursale (puncte de lucru, agenţii, reprezentanţe, etc.);
 • Numire administrator sau cenzor;
 • Înfiinţare, radiere puncte de lucru, sucursale, filiale, reprezentanţe;
 • Modificare sediului social, prelungire contracte de sediu;
 • Modificarea denumirii societății;
 • Schimbarea membrilor organelor de administrare şi/sau de conducere şi de control ori a reprezentanţilor persoanelor juridice care îndeplinesc această calitate şi modificarea datelor lor personale;
 • Dizolvare și lichidare societate;
 • Reprezentare în faţa Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul București şi de pe lângă Tribunalul Ilfov.
Detalii
Drept comercial

Drept comercial

 • Consultanță, asistenţă şi reprezentare juridică în litigiile dintre profesioniști;
 • Redactare/revizuire contracte comerciale;
 • Recuperare debite rezultate din contractele comerciale;
 • Redactare cereri de executare silită şi reprezentarea clienţilor în faza executării silite;
 • Tranzacţii judiciare și extrajudiciare;
 • Întocmire de notificări, somaţii, adrese, cereri.
Detalii

Contact

Avocat Mihaela Rusu
—————————————
Email: office@avocatmihaelarusu.ro
—————————————
Telefon: 0723448056
Map